Abikoutsin arvontojen käyttöehdot

Osallistumalla Abikoutsin järjestämään arvontaan hyväksyt seuraavat ehdot (nämä ehdot eivät koske Abikoutsi Liigan arvontoja). Arvonnan yhteydessä kerättyjä henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita käytetään vain voittajien kontaktointiin. Arvonnan päätyttyä kaikki kerätyt henkilötiedot poistetaan. Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kerätyt henkilötiedot muodostavat rekisterin, jonka seloste on alla.

REKISTERISELOSTE

REKISTERIN NIMI
Abikoutsi Oy:n arvontojen osallistujarekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Abikoutsi Oy, Y-tunnus 2875072-7

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Jole Nissilä 0407603818 jole@abikoutsi.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään arvonnassa voittaneiden kontaktointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
– Arvontaan osallistuvan sähköpostiosoite, tai muu yhteystieto.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Käytämme tietojen hankkimiseen Googlen Forms-alustaa.

TIETOJEN LUOVUTUS
Abikoutsi Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Datan prosessoijana toimii Google, jolla on pääsy kerättyyn dataan.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain Abikoutsi Oy:n työntekijät. Tämän lisäksi datan prosessoijalla, Googlella, on pääsy tietoihin. Tietoja säilytetään maksimissaan 6kk, jonka jälkeen ne anonymisoidaan täysin ja poistetaan.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää hänestä kerätyn datan poistamista, datan keräämisen keskeyttämistä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.